Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

บริจาคหนังสือ 9 ห้องสมุดโรงเรียน จ.นครนายก

  โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น บริจาคหนังสือสำหรับ 9 ห้องสมุดโรงเรียน จ.นครนายก -       โครงการหนังสือเพื่อน้อง เป็นหนังสือจำนวน 3,392 เล่ม มูลค่าราคาปก 503,202 บาท -       มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น เป็นหนังสือจำนวน 1,054 เล่ม มูลค่าราคาปก 125,801 บาท -       รวมเป็นหนังสือทั้งสิ้น 4,446 เล่ม มูลค่าราคาปก 629,003 บาท  

ส่งมอบหนังสือบริจาค 19 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก

  "โครงการหนังสือเพื่อน้อง" โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหนังสือบริจาค 19 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก  27 ส.ค.2553 จำนวน 12,702 เล่มมูลค่าราคาปก 1.93 ล้านบาท ที่โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร มอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 19 แห่ง (กลุ่มโรงเรียนป่าขะ-ศรีกะอาง) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมบริจาคชั้นวางหนังสือให้โรงเรียนวัดหนองเคี่ยมด้วย โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม เป็นโร... [อ่านต่อ]

ซีเอ็ดบริจาคหนังสือ 2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ.ตรัง

  โครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 5  โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคหนังสือให้กับ 2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจังหวัดตรัง จำนวน 7,905 เล่ม มูลค่า 3.2 ล้านบาท เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2553   ร่วมมอบหนังสือบริจาคโดยคุณรตา ศิริพัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการแผนกโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  และคุณสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช ผู้จัดการศูนย์สร้างคนเก่ง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับ 2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิ... [อ่านต่อ]

ร่วมออกร้านงานประกาศวาระการอ่าน จ.ลำปาง

     ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ร่วมออกร้านงานประกาศวาระการอ่าน จ.ลำปาง  วันที่ 2 – 4 เม.ย. 2553 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)ร่วมส่งเสริมการอ่าน เพื่อร่วมรณรงค์ให้ชาวลำปางรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาออกร้านถนนหนังสือ ยกร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มาไว้ที่สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง ด้วยสินค้าหลากหลายมากมายมายไว้ในงาน พร้อมร่วมกับเทศบาลนครลำปาง บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน ตาม โครงการหนังสื่อเพื่อน้อง ให้กับ 5 ห้อ... [อ่านต่อ]

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา

  โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5  :: ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด มทร.สุวรรณภูมิ คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือบริจาคตาม “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ปีที่ 5 จำนวน 3,549 เล่ม มูลค่า 1.6 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)สุวรรณภูมิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ณ สำนักวิทยบริการและเ... [อ่านต่อ]

ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

   “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”  โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นับเป็นปีที่ 4 ที่โครงการได้มีการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดต่างๆ จนถึงปัจจุบันซีเอ็ดได้บริจาคไปแล้ว 919 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 4.4 แสนเล่ม มูลค่าราคาปก 62 ล้านบาท  โดยในเดือนมิถุนายน 2552  ซีเอ็ดขยายโอกาสการอ่านหนังสือสู่นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยได้บริจาคหนังสือจำนวนกว่า 6,000 เล่ม มูลค่าราคาปก 2.8 ล้านบาท ให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ... [อ่านต่อ]

ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

 โครงการหนังสือเพื่อน้อง บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนเครือข่าย ม.อุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี จำนวน 31 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการนิขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 จำนวน 2,432 เล่ม มูลค่าราคาปก 337,964 บาท ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   โครงการหนังสือเพื่อน้อง ร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางเกตุ จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรม GPS Rally  โดยคุณเกษม เกิดวัน ผู... [อ่านต่อ]

พิธีมอบหนังสือ โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง”

            เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) และ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จัดงานมอบหนังสือ "โครงการหนังสือเพื่อน้อง" โดยมี คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร และ พล.ต.ต.อุดมเดช กปิตถา ณ อยุธยา ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เป็นประธานมอบหนังสือ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนโรงเรียนทั้ง 50 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โดยมีมูลค่าหนังสือ กว่า 1.7 ล้านบาท   &n... [อ่านต่อ]

ซีเอ็ด จัดโครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ที่ผ่าน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวารสาร คุณอารี แซ่อึ้ง  คุณวชิรธรรม ศิริอาชาวัฒนา แผนกบัญชี และน้อง ๆ พนักงานซีเอ็ดในหลายแผนก  ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดย พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และนายตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมมือจัดโครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” เพื่อมอบหนังสือให้กับข้าราชการตำรวจทุก สภ.ในสังกัด และโรงเรียนอีก 18... [อ่านต่อ]