Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่22

  อีกครั้งของ โครงการหนังสือเพื่อน้อง ได้มีโอกาสมาเยือนโคราช “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่าน เรามุ่งหน้าสู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองสะเดา  อำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของโคราช ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองสะเดา ที่เป็น โรงเรียนถิ่นเก่าบ้านเกิดของชาวซีเอ็ดที่ได้เสนอเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกับร่วมเดินทางมาส่งมอบในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553    โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 21

  มุ่งหน้าสู่อุดรธานี : จังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทีมงาน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง" ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 05.30 น. เช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียง 10 นาที เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 301 คน เวลา 12.30 น. รถตู้วิ่งเข้าสู่เขตจังหวัดอุดรธานีเข็มไมล์บอกระยะทาง 553 กม. เ... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5  โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 14 ห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มวิจิตรอันดามัน อ.สิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 8,937  เล่ม มูลค่าราคาปก 1.4 ล้านบาท โดยคุณรตา ศิริพัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการแผนกโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Project) และทีมงานรวมพลังซีเอ็ด มอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 14 แห่ง ดังนี้ ร.ร.บ้านพรุจูด, ร.ร.สิเกาประชาผดุงวิทย์, ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร, ร.ร.บ้านห้วยไทร, ร.ร.บ้านฉางหลาง, ร.ร.บ้านดุหุน, ร.ร.บ้านกลิ้งกลอง, ... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 19

  รวมพลังซีเอ็ดครั้งที่ 19  กิจกรรมจิตอาสาของชาวซีเอ็ดร่วมใจไปร่วมแรงจัดห้องสมุดโรงเรียน ครั้งนี้ที่มีพี่ๆ น้องๆ จากทีมผลิตหนังสือตำราวิชาการ และ staff ใจเกินร้อยจากทีมการตลาดซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไปรวมพลังจัดห้องสมุดกัน วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ ร.ร.บ้านหนองหงษ์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – ป.6  นักเรียน 107 คน ครู 7 คน ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโรงเรียน 190 กม. พื้นที่ห้องสมุด 72 ตารางเมตร   08.15 น... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18

  รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18  เยือนถิ่นโปงลาง...มุ่งหน้าสู่กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี มีแหล่งซากไดโนเสาร์ และยังมีชื่อเสียงด้านโปงลาง บริจาคหนังสือให้ 25 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์     โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 25 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 22,727 เล่ม มูลค่า 3.2 ล้านบาท คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยกา... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 17

  “รวมพลังซีเอ็ดครั้งที่ 17 เยือนถิ่นอีสานใต้ “ จ.สุรินทร์  ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5  ไปบริจาคหนังสือให้ 13 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคที่จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจัดห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านศรีมงคล ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อีกหนึ่งในโรงเรียนที่พนักงานซีเอ็ดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของซีเอ็ด  ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยการเสนอชื่อโรงเรียนบ้านเกิด โรงเรียนในภูมิลำเ... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 16

    ร่วมใจไปร่วมแรง รวมพลังครั้งที่ 16 ชักชวนน้องพี่ซีเอ็ดจิตอาสา จากทีมบัญชี ทีมการเงิน  พร้อม staff อาสาจากแผนกปฏิบัติการที่ ร.ร.บ้านมาบกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ร.ร.ขยายโอกาสเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 230 คน ครู 15 คน   โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 17 ห้องสมุดโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1 จำนวน 15,037 เล่ม มูลค่า 2.1 ล้... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 15

  ร.ร.วัดไผ่ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงป.6 นักเรียน 68 คน ครู 3 คน รับผิดชอบสอนคนละ 2 ชั้นเรียน (เรียนร่วมกันห้องละ 2 ชั้น โดยแบ่งชั้นเรียนละครึ่งห้อง)   โครงการหนังสือเพื่อน้อง บริจาคหนังสือให้ 34 ห้องสมุดโรงเรียน เขตการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1  จำนวน 30,651 เล่ม มูลค่ารวม 4.3 ล้านบาท  คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) มอบหนังสือบริจาคให้กับผู้... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 14

      โครงการหนังสือเพื่อน้อง นำหนังสือมามอบถึงจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดที่มีกล้วยตาก เป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อโดยเฉพาะที่บางกระทุ่มถือว่าเป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าพันธ์พื้นเมือง มีผลโต ใส้ขาว ไม่มีเมล็ด จึงทำให้กล้วยตากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มอบที่โรงเรียนสระเศรษฐี ตำบลเนินกุ่ม อำเภอกระทุ่มแบน โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน 89 คน ครูจำนวน 7 คน เปิดสอนระดับอนุบาล- ป.6 ปิดท้ายปี 2552 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”   ด้วยการมอบหนัง... [อ่านต่อ]

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 12+1

โรงเรียนบ้านหนองขนาก บ้านสุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 180 คน  สำหรับผู้มาเยือนที่นี่ครั้งแรกจะสะดุดตานับแต่ก้าวแรก จะได้พบประตูรั้วรอบโรงเรียน และอาคารเรียนสีชมพูหวานเด่น  ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ต้องการให้เป็นโรงเรียนที่มีสีสันสดใส และที่นี่ยังเป็นโรงเรียนและชุมชน ที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาอีกด้วย “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” มอบหน... [อ่านต่อ]