Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง ที่ระยอง

SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง ที่ระยอง จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยอ่านสนุกเก่งอังกฤษ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย กิจกรรม CSR ของซีเอ็ด “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 น.–12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต.เพ อ.เมือง จ. ระยอง  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูจำนวน 32 คนจาก 16 โรงเรียน วิธีการพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดยบรรณาธิการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ คุณอังศุมารินท... [อ่านต่อ]

ซีเอ็ดจัดปฐมนิเทศให้ 11โรงเรียนนำร่องที่นครปฐม

        ประชาสัมพันธ์ : โครงการ “SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง”CSR ของ SE-ED  เพื่อยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย “SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง” เริ่มแล้ว!! 11 โรงเรียนนำร่องที่นครปฐม 9 กรกฎาคม 2552  ร.ร.บางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม โครงการ SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้องโครงการเพื่อสนับสนุนหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ อ่านสนุกเก่งอังกฤษ โดยนำเงินที่ลูกค้าร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ร่วม... [อ่านต่อ]