Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 19 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18 
รวมพลังซีเอ็ดครั้งที่ 20 จังหวัดตรัง ในโครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 5 บริจาคหนังสือให้ 14 ห้องสมุดโรงเรียนกลุ่มวิจิตรอันดามัน จำนวน 8,937 เล่ม  มอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 14 แห่ง อ่านต่อ รวมพลังซีเอ็ดครั้งที่ 19  กิจกรรมจิตอาสาของชาวซีเอ็ดร่วมใจไปร่วมแรงจัดห้องสมุดโรงเรียน ครั้งนี้ที่มีพี่ๆ น้องๆ จากทีมผลิตหนังสือตำราวิชาการ และ staff ใจเกินร้อยจากทีมการตลาดซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อ่านต่อ

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18  เยือนถิ่นโปงลาง..มุ่งหน้าสู่กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี มีแหล่งซากไดโนเสาร์ และยังมีชื่อเสียงด้านโปงลาง 25 ห้องสมุด อ่านต่อ

      กิจกรรมทั้งหมด>>
 
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (16 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2562 (15 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2561 (20 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2561 (19 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2561 (20 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2561 (20 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2561 (22 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561 (22 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2561 (20 รร.)
  บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2561 (20 รร.)
[อ่านต่อ]
 
   
 
  บริจาคหนังสือ 9 ห้องสมุดโรงเรียน จ.นครนายก
  ส่งมอบหนังสือบริจาค 19 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก
  ซีเอ็ดบริจาคหนังสือ 2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ.ตรัง
  ร่วมออกร้านงานประกาศวาระการอ่าน จ.ลำปาง
  โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา
  ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
  ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
  พิธีมอบหนังสือ โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง”
  ซีเอ็ด จัดโครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3
[อ่านต่อ]